Glade Jul Dejlige Jul
   


Glade jul, dejlige jul,
engle daler ned i skjul!
Hid de flyver med paradisgrønt,
hvor de ser, hvad for Gud er kønt,
lønlig iblandt os de går,
- lønlig iblandt os de går.

Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå,
evig er englenes sang,
- evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor.
Engle sjunger om barnet så smukt,
Han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang,
- salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!
Engle bringer til store og små
bud om Ham, som i krybben lå;
fryd dig, hver sjæl, Han har frelst,
- fryd dig, hver sjæl, Han har frelst.

(B.S. Ingemann, 1850)

 - Julefred med alle - Glædelig Jul ! -