25 december 2023

Korrekt svar på foregående opgave:

5)
Omkring 2/3 (66%) af jordens afgrøder